Synopsis

Dịch: Kẹo (Dee March)

Beta: JK 

Số chương: 34 chương – 2 Special

—————————

Bạn đã từng có bí mật mà không thể nói cho ai biết chưa…?

Bản thân tôi đang có một bí mật. Tôi và Pran, chúng tôi là kẻ thù của nhau kể từ hồi biết nhận thức. Cạch mặt nhau từ đời bố, đời mẹ. Mối thù được di truyền trực tiếp qua đường huyết thống. Nhưng thật buồn cười khi mà chúng tôi lại luôn ở không gần mà cũng chẳng xa. Nhà ở sát nhau, học cùng trường với nhau. Hơn nữa lại cùng nhau đậu vào một trường đại học. Khác biệt ở chỗ học khác khoa mà thôi.
Từng nghĩ rằng lúc lên năm nhất rồi chắc sẽ nghỉ đấu đá nhau. Làm sao mà được. Khoa của tôi với khoa của nó là hai khoa đối đầu nhau. Ân oán nối nhau truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gặp nhau ở đâu thì phải lập băng đánh nhau như thể một phe sẽ chết.
Nhưng ai lại biết, mối thù hằn mà chúng tôi thể hiện ra cho thiên hạ đó thật sự ra… Sau bức màn lại có một vài đều được che giấu. Câu chuyện giữa tôi với Pran, nó là điều vốn dĩ không nên xảy ra, là điều cần phải che giấu đến cuối cuộc đời. Bởi vì tôi đang lo sợ, lo sợ khi bí mật đó không còn là bí mật nữa.
Những điều đã từng có được sẽ biến mất…

KHÔNG SHARE PASS.

MỤC LỤC

Giới thiệu nhân vật + Review

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5

Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 | Chapter 10

Chapter 11 | Chapter 12 | Chapter 13 | Chapter 14 | Chapter 15

Chapter 16 | Chapter 17 | Chapter 18 | Chapter 19 | Chapter 20

Chapter 21 | Chapter 22 | Chapter 23 | Chapter 24 | Chapter 25

Chapter 26 | Chapter 27 | Chapter 28 | Chapter 29 | Chapter 30

Chapter 31 | Chapter 32 | Chapter 33 | Chapter 34 

Special 1

Special 2

HOÀN