Synopsis

Độ dài: Đang cập nhật

Dịch: Leo Leo

Beta: JK, Wee

Tiến độ: Đang cập nhật

“Tôi là một người con trai 27 tuổi, là nhân viên văn phòng. Mặc dù luôn có nhiều người đến tiếp cận, thế nhưng bây giờ chính xác đang ở trạng thái độc thân.

Tôi có một người bạn thân. Còn người kia thì… Nếu nói thật lòng thì chỉ là bạn của bạn mà thôi.

‘Uea, mày nói chưa hết.’

‘Gì?’

‘Mày nói với độc giả rằng chúng ta là bạn bè. Thật ra phải nói là bạn tình mới đúng.’

‘…………………’

#ĐừngĐùaVớiLửa”

Gợi ý pass:

Bình phương của tổng ngày tháng năm sinh của Net Siraphop + Bình phương của tổng ngày tháng năm sinh của James Supamongkon + Bình phương của tổng ngày tháng năm chiếu Mini Intro “Bed Friend” + Bình phương của tổng ngày tháng năm chiếu Mini Intro “Middle Love”

Phép tính đơn giản như sau:
(ngày + tháng + năm)^2 + (ngày + tháng + năm)^2 + (ngày + tháng + năm)^2 + (ngày + tháng + năm)^2 = XXXXXXXX

Hint: Pass có 8 chữ số, có thể search ngày tháng năm chiếu Mini intro trên kênh YouTube “Mandee Channel”. Tính theo múi giờ BKK +7

MỤC LỤC

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 |

Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 | Chapter 10 |

Chapter 11| Chapter 12 | Chapter 13 | Chapter 14 | Chapter 15

…..

Special 01

HOÀN