Synopsis

Độ dài: Đang cập nhật

Dịch: Kẹo

Beta: JK, Wee

Tiến độ: Đang cập nhật

Khim

“Chỉ một đêm thôi, sao anh phải để tâm làm gì?”

Kamol

“Bởi vì nó chỉ một đêm, nhưng lại khiến tôi thỏa mãn và cuồng si.”

Khim

(Ngồi nhõng nhẽo ở trên giường)

“Đồ điên! Người tôi bầm hết rồi đây này thấy không?”

Kamol

(Ngồi nhấp cà phê ở bàn ngoài ban công một cách thư thả)

“Vậy tối qua là ai cầu xin tôi đâm mạnh hơn thế hả… bé con?”

MỤC LỤC

Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 | Chapter 4 | Chapter 5 |

Chapter 6 | Chapter 7 | Chapter 8 | Chapter 9 | Chapter 10 |

Chapter 11| Chapter 12 | Chapter 13 | Chapter 14 | Chapter 15

…..

HOÀN