Synopsis

Tên gốc: เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น

Tên tạm dịch: Bánh răng trắng và áo choàng màu bụi

Tác giả: PINTA

Độ dài: 125 chap ( 120 chap chính + 5 chap special) – 9 chap PINTAtalk

Dịch: MarcPawinVN

MỤC LỤC

Gợi ý pass chap 29: 

Tên đầy đủ của Itt ( bình thường gọi “Itt” chỉ là biệt danh thôi nhé)
Gồm 8 chữ cái, viết hoa chữ đầu, không dấu
It******.
Nếu không rõ thì xem lại Ep 1 của phim nha

Intro

1 | 23 | 4 | 5 

6 | 7 | 8 | 9 | 10 

11 | 12 | 13 | 14 | 15 

16 | 17 | 18 | 19 | 20 

21 | 22 | 23 | 24 | 25 

26 | 27 | 28 | 29 | 30

31 | 32 | 33 | 34 | 35

36 | 37 | 38 | 39 | 40

– End Quyển 1 –

41 | 42 | 43 | 44 | 45

46 | 47 | 48 | 49 | 50

51 | 52 | 53 | 54 | 55 

56 | 57 | 58 | 59 | 60 

61 | 62 | 63 | 64 | 65 

66 | 67 | 68 | 69 | 70 

71 | 72 | 73 | 74 | 75 

76 | 77 | 78 | 79 | 80

– End Quyển 2 –